szs
Sindikat SŽS - Sindikat Železničarjev Slovenije Sindikat SŽS - Sindikat Železničarjev Slovenije szs szs szs szs szs szs
Uporabniško ime:
Geslo:
nov uporabnik
Sindikat SZS
dot  O sindikatu
dot  Železničarijada
dot  20. obletnica SŽS
dot  Delovni pogoji
dot  Letovanje
dot  Ugodnosti za člane
dot  Povezave
Železničar
E-novice
Član
Obvestila
Razpis za letovanje
29.08.2018 07:45:57

Spoštovani,

objavljamo razpis za letovanje v počitniških hišicah SŽS za obdobje od 19. oktobra 2018 do 12. aprila 2019. (tukaj)

 
Revija Železničar
10.06.2018 05:24:19

Predstavljamo vam izredno številko glasila Železničar (tukaj)

 
Ugodnost za člane SŽS
06.06.2018 06:51:25

Pri nepremičninski agenciji DOMUS PRO, d.o.o., lahko člani SŽS koristite ekskluzivno ponudbo za nižje plačilo provizije za posredovanju pri prodaji nepremičnin in sicer namesto zakonsko določenih največ 4% od prodajne cene, le 3% provizije (1,5% kupec in 1,5% prodajalec). Več na http://www.domuspro.si/ 

 

 
Sklep o začetku opozorilne stavke
30.05.2018 21:27:31

Spoštovani,

v prilogi je objavljen Sklep o začetku opozorilne stavke Sindikata železničarjev Slovenije. Pozivamo vso članstvo za maksimalno podporo, 

 
Glasilo Železničar
26.04.2018 11:17:34

V najnovejši številki našega glasila Železničar vam predstavljamo mnogo zanimivih tem in prijetnega branja: (tukaj)

 
Kongres SŽS
16.04.2018 09:44:15

Sindikat železničarjev Slovenije je na 7. rednem kongresu z 71 glasovi za od 71 navzočih - soglasno - za predsednika SŽS s polnim štiriletnim mandatom izvolil Franca Zupanca. Izvoljeni so bili tudi člani Nadzornega odbora: Durak Reuf, Galun Uroš, Gorjup Marjan ter Gorenc Bernada. Slednja je tudi predsednica Nadzornega odbora SŽS.

Udeleženci kongresa so se še posebej zahvali Albertu Pavliču in mu izrekli popolno podporo za njegovo nadaljne delo v okviru SŽS.

 
Sporočilo predsednika SŽS Alberta Pavliča železničarkam in železničarjem
08.03.2018 12:48:10

Z začudenjem sem prebral današnje Obvestilo zaposlenim, ki so ga podpisali predsedniki sedmih reprezentativnih sindikatov na Slovenskih železnicah in predsedniki Svetov delavcev štirih odvisnih družb na SŽ ter Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb SŽ (SD KPD) in Sveta delavcev SŽ, d.o.o. Nikoli nisem zanikal in zavračal, da me lahko svet delavcev, kot legitimen organ, legalno razreši. Seveda z argumenti! Vseskozi, vso mojo sindikalno in delavsko kariero, sem odločno zavračal netransparentnost tovrstnih postopkov. In meni se je zgodilo prav to! Nisem imel možnosti in priložnosti z argumenti razjasniti očitkov, zaradi katerih, naj bi izgubil zaupanje predsednika, zdaj že nekdanjega SD KPD, g. Silva Berdajsa. Mimogrede, po izstopu treh svetov delavcev v treh odvisnih družbah SŽ (SŽ-Tovorni promet, d.o.o, SŽ-Potniški promet, d.o.o. in Fersped, d.o.o.) iz SD KPD, ta po veljavni zakonodaji po pridobljenih naših pravnih mnenjih sploh več ne obstaja. 

Moram pa povedati, da mi nihče od predstavnikov Nadzornega sveta skupine Slovenskih železnic, o čemer pišete zaposlenim, nikoli ni konkretno pojasnil, kateri so razlogi, ki so pripeljali do izgube zaupanja do mene in mojega dela kot delavskega direktorja. Prepričan sem, da sem delo delavskega direktorja vseh 14 let opravljal korektno, kvalitetno in skladno s sklepi in usmeritvami SD KPD ter bil v stalnem kontaktu s predsednikom SD KPD Silvom Berdajsom, s katerim sem imel 25 let prijateljske in korektne odnose. Absolutno in kategorično zavračam navedbe v obvestilu zaposlenim, da sem kadarkoli sporno izvajal kadrovske pristojnosti, ki so mi bile zaupane.

Spoštovani!

V obvestilu zaposlenim, kjer jih tudi pozivate, naj se vzdržijo vseh ravnanj, ki netijo konflikt med zaposlenimi na Slovenskih železnicah, me je zelo zbodlo, razžalostilo, da nisem bil povabljen na sejo SD KPD, ker me tam ni nihče pogrešal. Celo več, zapisali ste, »predstavniki zaposlenih, ki so bili na seji navzoči, so se očitno naveličali poslušati moje zavajajoče in primitivne izjave, ki jih je čas že zdavnaj povozil«. Sprašujem se, zakaj sem, če sem tako »zavajajoč in primitiven« ter moteč element, januarja lani z veliko večino glasov članov SD KPD dobil nov mandat delavskega direktorja.

Ne želim se spuščati na nivo zapisanega, zaposleni naj si sami ustvarijo svoje mnenje in zaključke na osnovi zapisanega.

Sam si bom absolutno prizadeval in storil vse, da bo še naprej na mojem prvem mestu interes SŽ, interes zaposlenih na SŽ in naša skupna prihodnost. Prepričan sem, da spor med »Pavličem in Berdajsom« ne koristi SŽ niti zaposlenim, si pa močno »manejo roke« politiki in tisti (ni jih malo), ki že desetletja ne želijo prav nič dobrega SŽ in veliki enotnosti sindikatov na SŽ.

Nepotrebno je, da se zaposleni na SŽ opredeljujejo in obremenjujejo s sporom, ki se ga da z dobronamernimi pogovorom odpraviti ter tako zakopati »bojno sekiro« med dvema večletnima prijateljema in sindikalnima zaveznikoma. Veliko sva skupaj z Berdajsom naredila dobrega za SŽ in za zaposlene ter skupaj z ostalimi dobronamernimi železničarji lahko v nadaljevanju naredimo še več in ponovno zagotovimo veliko enotnost železniških sindikatov, ki traja že 25 let.

Zato tudi jaz pozivam vse zaposlene na SŽ, da se vzdržijo vseh ravnanj, ki netijo konflikt med zaposlenimi na SŽ.

Sam sem še pred tem, ko niti nisem vedel za sklic korespondenčne seje SD KPD (na kateri se je glasovalo o moji »nezaupnici« kot delavskemu direktorju) niti za končni izid glasovanja, odstopil, ker sem pred tem pridobil pooblastila predsednika Sindikata železničarjev Slovenije in sindikalne centrale Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost. V izjavi, ki sem jo podpisal januarja 2017, sem se zavezal, da ne bom imel nikakršnih izvršilnih pooblastil v okviru sindikatov. V nasprotnem primeru pa sem se zavezal, da bom takoj odstopil kot delavski direktor SŽ, d.o.o., ne glede na formalno razrešitev za to pristojnega organa.

To so edini razlogi in motivi zaradi katerih sem odstopil kot delavski direktor SŽ, d.o.o.

Ob koncu tega sporočila železničarkam in železničarjem predlagam, da vsi vpleteni »ustavimo konje«, storimo vse, da odpravimo »sindikalno vojno« in si še naprej vsi skupaj prizadevamo za čim boljšo železnico (SŽ) in za čim boljše pogoje (tako ekonomske kot delovne) vseh železničark in železničarjev na SŽ.

Predlagam tudi vsem zaposlenim, da si v duhu iskanja rešitev in dobrega kompromisa, vzamemo nekaj časa in prepotrebnega miru ter se protestnega zborovanja zaenkrat ne udeležite(mo) ter istočasno predlagam iniciativnemu odboru, da za nedoločen čas prekliče protestno zborovanje.

Iskreno se zahvaljujem vsem tistim, ki ste mi(nam) v teh dneh (tako ali drugače) izražali podporo in stali ob strani

Z odličnim spoštovanjem.

Albert Pavlič, predsednik SŽS

 

 
Sporočilo Alberta Pavliča, Delavskega direktorja o zadnjih dogodkih na SŽ.
02.03.2018 19:32:33

Spoštovani g. Silvo Berdajs,

javno vas naprošam za pojasnila in odgovore v zvezi z razlogi za sklic 28. seje Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb (KPD)

Za četrtek, 8. marca 2018, je sklicana 28. seja Sveta delavcev KPD, na kateri bo svet ocenjeval moje delo Delavskega direktorja. Zelo sem začuden in presenečen, da je prišlo do sklica seje sveta in, da sem o izgubi vašega zaupanja izvedel šele iz medijev. Prepričan sem, da bi lahko s pravočasnim pogovorom odpravila morebitne vzroke vašega nezaupanja do mene oziroma mojega dela Delavskega direktorja. Verjamem, da sem svoje delo vedno opravljal v dobro in korist vseh zaposlenih na Slovenskih železnic (SŽ), pošteno, v dialogu z ostalimi deležniki na SŽ in transparentno, zato vas sprašujem:

  • kateri konkretni razlogi so vas vodili (prosim če mi jih sporočite), da ste izgubili zaupanje vame (prosim če jih navedete)?
  • kaj je morebitni dodatni razlog (morebiti moje sindikalno delo?) za izgubo zaupanja, ki ste ga navedli za medije?
  • prosim da mi tudi navedete vse utemeljitve oziroma razloge posameznih članov sveta in reprezentativnih sindikatov v skupini SŽ, ki jih omenjate v obrazložitvi dnevnega reda.
  • zakaj niste uporabili določb XII. poglavja Medsebojne pravice in dolžnosti poslovodstva (delavki direktor) in SD Dogovora o ustanovitvi sveta delavcev kapitalsko povezanih družb in sporazumom o njegovih pristojnosti ter dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, katera vam nalaga, da je sodelovanje in nekonfliktno reševanje nasprotij temelj za iskanje skupnih interesov v procesu dela in poslovanju družb v skupini SŽ, kar bi lahko storili bodisi osebno bodisi na arbitražnem svetu, v kolikor bi iskali obojestransko pozitivno rešitev?
  • zakaj vi, kot predsednik Sveta delavcev KPD, kot sekretar Sindikata strojevodij ter predstavnik zaposlenih v kar treh nadzornih svetih v Skupini (SŽ, d.o.o., SŽ – Infrastruktura, d.o.o., in SŽ – ŽGP, d.d.), ne boste podprli imenovanje delavskega direktorja, predstavnika zaposlenih v družbi SŽ – Potniški promet, d.o.o, in ki je bil izvoljen na seji Sveta delavcev SŽ - Potniški promet, d.o.o., s kar osmimi glasovi za od skupno desetih možnih. Ob tem sploh ne morem dojeti takega odkritega nasprotovanja predstavnika, varuha in zaščitnika pravic delavcev imenovanju legitimno izvoljenega predstavnika zaposlenih?

Sporočam vam, da sam nisem nikoli bil objekt kriminalistične preiskave oziroma sumov preiskave kakršnih koli kaznivih dejanj. Na SŽ sem vedno in izključno deloval v interesu vseh zaposlenih, zato me zelo žalosti, da bom moral v nadaljevanju uporabiti vsa možne poti, ki so mi na razpolago za ohranitev mojega dobrega imena in poštenega dela.

Spoštovani predsednik Sveta delavcev KPD,

ob vsem zapisanem se ne morem znebiti občutka, da je izguba vašega zaupanja do mojega dela kot Delavskega direktorja SŽ, pogojena z morebitnim političnim naročilom od zunaj… Ugotavljam namreč, da so že vrsto let določeni posamezniki in skupine zelo vztrajne in motivirane, da bi bil razrešen kot član poslovodstva in Delavski direktor, s tem pa bil tudi okrnjen ugled in delovanje največjega in najštevilčnejšega, samostojnega in neodvisnega sindikata na SŽ -Sindikata železničarjev Slovenije (SŽS). Sumim tudi, da bi lahko z mojo odstranitvijo z mesta člana poslovodstva in Delavskega direktorja, nekateri (upam, da ne tudi vi?) želeli vzpostaviti pogoje za nenadzorovano okoriščanje posameznikov in skupin v posameznih odvisnih družbah SŽ.

Spoštovani predsednik Sveta delavcev KPD, prav tako vam tudi sporočam, da sem še vedno član SDS, tako, da tudi v prihodnje ostajava še naprej dolgoletna strankarska kolega.

Z odličnim spoštovanjem,
Albert Pavlič, Delavski direktor Slovenskih železnic

 
Terme Olimia - Kamp Natura K38
07.02.2018 10:39:27

Obveščamo vas, da boste odslej lahko, pod enakimi pogoji in enako ceno, letovali v novejši in prostornejši hišici v Termah Olimia - Kamp Natura K38. V zamenjavo hišice smo bili primorani, saj Terme Olimije na prostru, kjer je bila postavljena naša hišica B35, urejajo parkirišča za avtodome. 

Vabimo vas, da si ogledate fotografije nove hišice tukaj.

 
25.11.2017 - Izlet članic in članov SE SSSŽ
03.01.2018 18:54:53

Sindikalna enota strokovnih služb SŽS je 25.11.2017 organizirala izlet na Cerkniško območje in Bloško planoto. Zbrani člani smo se zbrali na ploščadi železniške postaje Ljubljana. Zaradi deževnega novembrskega jutra, smo se dokončno prebudili ob prijetno dišeči kavici v bližnjem bifeju.

Odpravili smo se na poseben avtobus, ki nas je odpeljal proti Primorski.  Za prijetno popotnico sta poskrbeli predsednica in podpredsednica z »jutranjim priboljškom za krepitev počutja«, kar nas je vse skupaj spravilo v dobro voljo. Na izletu nas je spremljal tudi harmonikar, ki je skrbel, za trening glasilk in sluha.

Iz avtoceste smo zavili proti Uncu, kjer nas je pot vodila do  svetovno znane Kraške vodne jame imenovane »Križna jama«.  Pred vstopom v jamo so nas gostitelji opremili z  gumijastimi škornji in svetilkami s katerimi smo si  svetili pot v temnem podzemeljskem raziskovanju.

Razdelili smo se v dve skupini. Vsaka skupina je imela svojega vodiča, ki sta nam  razkazala kraško vodno jamo v kateri so posebnost številna podzemna jezera, izjemna najdišča kosti jamskih medvedov in pristna, naravna ohranjenost jamskih živali. Prejeli smo še mnogo  skrivnostnih in zanimivih »jamskih« informacij za katere, nas večina do tedaj še ni slišala.   Najbolj pa se nam je vtisnila v spomin vožnja s čolnom po enemu od jamskih jezer. Po prihodu iz jame smo bili vsi polni novih informacij in raznih prigod iz jamskega sveta. Nekateri smo se zaobljubili, da bomo jamo še obiskali.

Po zaključku ogleda smo se odpeljali na Bloško jezero oz. Volčje jezero. Jezero je umetno in leži na Bloški planoti. Polni se z povirnimi vodami. V zavetju lično izdelane brunarice smo si privoščili topel napitek. Nekateri, bolj trdoživi in odporni na bloški veter, so si ogledali razne lično izdelane lesene skulpture, glamping in se sprehodili okrog jezera. Vsi smo bili navdušeni nad jezerom in njegovo prečudovito okolico. Ponovno so padale zaobljube o ponovnem obisku, predvsem v poletnih mesecih, ko je v jezeru možno tudi kopanje.

Polni lepih vtisov smo se odpravili do gostilne »Miklavčič« v bližnji Novi vasi, kjer so nam postregli s telečjo obaro in ostalimi priboljški. Ko smo se okrepčali, smo nadaljevali z našim odkrivanjem lepot Bloške planote. Ustavili smo se pred muzejem  »Bloški smučar«, kjer nas je na vhodu v muzej pričakal vodič. V  muzeju smo si ogledali razstavo razvoju Bloškega smučanja. Vseskozi nam je vodič razlagal o bloški kulturni dediščini vse do današnjega dne.

Po ogledu dokumentarnega filma smo se odpravili nazaj na avtobus in odpeljali do gradu Snežnik.  Ponovno smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina si je ogledala grad Snežnik, kjer so lahko videli originalno opremo zadnje knežje družine izpred druge svetovne vojne. Druga skupina pa si je ogledala polharski muzej, kjer je originalen prikaz načina življenja v teh krajih, lova na polhe in njegove uporabe, ter lovsko zbirko.  Razstavljene so trofeje avtohtone divjadi snežniško-javorniškega masiva in Cerkniškega jezera, od zveri do jelenjadi, srnjadi, majhnih roparic ter precej ptičjih vrst.

Že malce utrujeni, od vseh novo prejetih informacij in videnega, smo se odpravili proti avtobusu in se odpeljali proti našemu zadnjemu postanku - gostilni - kjer smo imeli naročeno večerjo.   

Prijazno osebje nas je pričakalo in takoj postreglo s pijačo in jedačo. Vseskozi nas je zabaval naš neutrudni harmonikar. Po večerji so se nekateri še zavrteli ob prijetni  glasbi.

V Ljubljano smo se vrnili prijetno utrujeni. Poslovili smo se polni novih nepozabnih vtisov iz našega križarjenja po »Cerkniškem in Bloškem koncu«.

Oglejte si še fotografije z izleta tukaj

 
Nova ugodnost za člane SŽS
10.12.2017 18:41:53

Sindikat železničarjev Slovenije vam omogoča koriščenja nove ugodnosti in sicer 15% popust na gostinske storitve v Pizzeriji Špajza na Dovjem in v kolesarskem postajališču Sonček v Mojstrani. Popust se uveljavlja s predložitvijo članske izkaznice.

 
Ugodnost za zaposlene na SŽ
10.12.2017 18:38:38

Sindikat železničarjev Slovenije je pridobil posebno ponudbo za ponudbo za nakup računalnikov in računalniške opreme po posebej znižanih cenah.Ponudba velja za vse zaposlene na Slovenskih železnicah.

Podrobne informacije oziroma ponudbe prejmete na polona.grahek@zelinka.si ali prodaja@zelinka.si oziroma po telefonu 01 568 16 39.

Plačilo se izvede po predhodno pridobljeni ponudbi. Prevzem je možen na podjetju Zelinka,d.o.o., Stožice 100a, 1000 Ljubljana, oziroma po pošti. V tem primeru se dodatno plača poštnina.

celotna ponudba

 
Športne igre SŽS
02.10.2017 09:00:00

Zadnjo soboto v septembru smo v SŽS izpeljali tradicionalne športne igre. Jutranje meglice na Otočcu je sonce kaj kmalu pregnalo in  uživali smo v lepem, skoraj poletnem sončnem dnevu. Udeleženci so prišli iz vseh koncev Slovenije, zato jim je, preden so začeli s špotnimi tekmovanji, zelo prijala okusna malica. Tekmovanja so trajala vse do 17 ure, ko smo igre zaključili s podelitvijo pokalov najboljšim ekipam. 

Tukaj so vam na voljo vsi tudi vsi rezultati ter fotoreportaža s športnih iger SŽS.

 
 
Nova ugodnost za člane
17.09.2017 22:33:02

V Optiki VITA lahko člani SŽS odslej koristijo posebne ugodnosti (podrobnosti)

 
Prijava člana SŽS
30.08.2017 10:11:26

Spoštovani,

ob prijavi na članske strani uporabite naslednje pravilo!
uporabniško ime = PRIIMEK_IME (velike tiskane črke)
geslo= VAŠA ŠTEVILKA ČLANSKE IZKAZNICE

Administrator

 
Izlet članic in članov SE SSSŽ in SE SVTK
15.07.2017 21:59:29

SŽS SE Strokovnih služb SŽ in SE SVTK,  sta dne 17. junija 2017  organizirala izlet v Prekmurje – Slovenske gorice.

Člani obeh sindikalnih enot smo se zbrali na železniški postaji Ljubljana. Pred odhodom na pot smo si privoščili še obvezno jutranjo kavico v bližnjem bifeju. 

Z avtobusi, smo se odpravili  novim doživetjem naproti.  Suha usta so nas opozarjala, da smo si pozabili »razkužiti« usta. Hitro se je našla rešitev, saj so organizatorice postregle z »domačimi zdravili«, tako da smo lažje razmišljali in prejemali informacije o dnevu, ki je pred nami.

Pot nas je vodila mimo Celja, Maribora vse do Slovenskih goric v kraj Cerkvenjak. Med vožnjo smo, vsak na svoj način, opazovali  jutranje prebujanje narave in se vsi strinjali, kako lepa je ta naša dežela Slovenija.

Med klepetom in občudovanjem mimo bežeče pokrajine, smo prispeli na turistično kmetijo Breznik. Tu   nas je  pričakal prijazni lastnik in nam zaželel dobrodošlico. Prijazno nas je povabil v vinsko klet na degustacijo vin in pokušino domačih dobrot. Ob degustaciji posamezne vrste v… (beri tekočega pridelka),  nas je seznanil s postopki pridelave grozdja vse do nastanka vina. Gostitelj nam je tudi odgovarjal na zastavljena vprašanja. Po degustaciji smo se vsi zadovoljni odpravili proti Lendavi, na razgledni stolp Vinarium. Že od daleč nas je izza belih oblakov pozdravljal in vabil  prečudoviti stolp. Ker je stolp občudoval tudi šofer avtobusa je bila posledica ta, da je zgrešil prvi odcep za smer stolpa. Tako smo zaradi nadaljevanja vožnje do naslednjega odcepa lahko stolp občudovali iz avtobusne perspektive  z vseh strani. Ko nam je s podaljšano vožnjo uspelo prispeti na cilj, smo se  odpravili na ogled stolpa. Nekateri so se na razgledno ploščad stolpa peljali z panoramskim dvigalom, tisti bolj korajžni pa so za pot na vrh, nabirali kondicijo s hojo po stopnicah. Ker so lokalni turistični delavci vedeli, da prihajajo na obisk železničarji, so predhodno naročili lepo in jasno vreme, zaradi česar je bil razgled s stolpa prečudovit. Tudi skupinska slika na vrhu stolpa ni smela manjkati. Po ogledu stolpa smo napolnili naše želodčke z sendviči in si privoščili zasluženo osvežujočo p…(beri pijačo).

 Nato smo z avtobusom nadaljevali pot v Avstrijsko Gornjo Radgono, kjer smo si ogledali pivovarno Brauhaus BEVOG. Tam nas je pričakala vodička, ki nas je vodila po pivovarni in ob tem razlagala postopke nastanka p... (beri njihovega izdelka). Po ogledu in  polni novih informacij o pridelavi sestavin, ter izdelavi piva nas je  čakala degustacija. Ob lahkih prigrizkih smo poizkusili več vrst njihovih tekočih pridelkov. Komur degustacija ni zadoščala, si je lahko tekoče izdelke, tudi kupil, z  namenom nadaljevanja ocenjevanja pridelkov v domačem okolju.

Počasi smo se odpravili nazaj na turistično kmetijo Breznik, kjer smo že od daleč slišali slovensko domačo glasbo. Harmonikar nas  je pričakal z raztegnjenim mehom in smehom na obrazu. Ob tem je dal na oglas tudi svoje glasilke. Z harmonikarjem smo skupaj zapeli še eno po domače in nato odšli na zasluženo pozno kosilo.   

Ob dobri glasbi, hrani, odličnem domačem tekočem pridelku, prijetnem druženju in nazdravljanju se je dan hitro prevesil v noč.

Žal je vsega lepega, tako kot po navadi, hitro konec. Ura odhoda nas je priganjala in že smo se morali, čeprav težko, posloviti od prijaznega gostitelja. Za popotnico nam je gostitelj  podaril še nekaj steklenic njihovega domačega v… (beri tekočega pridelka). Tako smo se polni prijetnih vtisov z našega potepanja lažje vračali proti Ljubljani.

V Ljubljani smo si ob razhodu segli v roke z zavezo, da se še dobimo in podobno prijetno dogodivščino ponovimo

Vabimo vas k ogledu fotogalerije (tukaj)

 
Pomlad je čas prebujanja narave – čas je, da se prebudimo tudi mi
05.06.2017 17:04:22

Dne, 21. aprila 2017 je SŽS SE Nova Gorica za člane pripravila prvi spomladanski pohod, za katerega želimo, da v prihodnje postane tradicionalni in katerega se bo udeleževalo čedalje več članov in članic. Pohod, ki je bil primeren za vse, je vodil Tadej.

Kljub slabi vremenski napovedi, (temperature pod ničlo, zmrzal, veter in dež), ki je bila napovedana za dan pohoda, smo se res prebudili v sicer zelo mrzlo jutro, a se je spremenilo v prečudovit sončen dan, ki smo se ga pohodniki razveselili.

Svoj pohod smo začeli na postaji Avče. Pot nas je vodila po dolini reke Soče, skozi Dolenji in Gorenji Log. Ustavili smo se pri »Babji jami«, kjer so staroselci prihajali in se srečevali ob različnih ceremonialnih priložnostih. V nadaljevanju smo uživali v prebujanju narave, pomirjujoči tišini in prepevanju različnih ptic, kar je samo še polepšalo dan. Med potjo smo seveda poskrbeli za okrepčilo (malica in pijača iz nahrbtnika), kar je še dvignilo naše že tako dobro razpoloženje. Pot smo nadaljevali skozi Drobočnik, malce pred Mostom na Soči smo si ogledali grobišče iz železne dobe. Na Mostu smo si v OŠ Dušana Muniha ogledali razstavo »Most na Soči, središče posoške železnodobne skupnosti«, v jedru starega dela pa še ostanke »rimske hiše«. Podali smo se na pot ob jezeru, kjer smo se v Modreju okrepčali z bistro, zdravilno vodo na eni izmed energetskih točk, ki jih je okrog jezera veliko. Pot smo nadaljevali ob Soči do Postaje, kjer smo si privoščili kosilo v Gostilni pri Štefanu. Dobro vzdušje je vzdržalo ves čas in žal nam je bilo, da se je dan že prevešal v pozno popoldne.

Ob zaključku smo se odločili, da se prihodnje leto ponovno snidemo in skupaj preživimo lep pohodniški dan.

Tekst in SLIKE Milan Bezjak – predsednik SŽS SE Nova Gorica

 
Ponudba robotskih čistilcev steklenih površin
21.04.2017 10:00:00

predstavljamo vam ponudbo podjetja Robotki.si za nakup robotskih čistilcev steklenih površin. Ob predložitvi članske izkaznice se pri enkratnem plačilu prizna popust v višini 10%. Pri plačilu na obroke s plačilnimi karticami (Diners club, MasterCard, Visa, Karanta, American Express) pa 5% popust.

Cena z DDV za Hobot 188 je 249,00 EUR, za Hobot 268 je cena 269,00 EUR in za Hobot 198 je cena 279,00 EUR

 Hobot 188 predstavitev

 Hobot 268 predstavitev

 
Posebna ponudba za člane SŽS
03.04.2017 20:18:45

Predstavljamo vam ponudbo za člane SŽS in možnost koriščenja kar 40% popusta v Hotelu Cerkno. Več v priloženi ponudbi:

 ponudba

 
26. in 27. 8. 2016 - Planinski izlet članic in članov SŽS SE SVO.PS v Visoke ture-Avstrija
01.02.2017 12:00:00
klik za povečavoNa letošnji že tradicionalni planinski pohod smo se člani in članice SVO.PS tudi letos odpravili onkraj naših meja. Za cilj smo izbrali sosedno Avstrijo in gorovje Visokih tur z namenom, da osvojimo naš prvi tritisočak…in uspelo nam je…
14 članska planinska druščina smo se v petkovih jutranjih urah z minibusom odpravili iz Ljubljane, ter skozi predor Karavanke nadaljevali vožnjo mimo Beljaka, ter si že pred Špitalom ob Dravi na cestninskem postajališču privoščili izdatno malico z Mirkovimi dobrotami iz Prlekije. Vožnjo smo nadaljevali mimo Lienza v dolino Debanttal do izhodišča Seichenbrunn, kjer smo pričeli našo peš hojo. Markirana steza nas je po dobrih treh urah pripeljala do visokogorskih jezer Kreuzsee ter Wangenitzsee vse do koče Wangenitzseehütte (2508 m), kjer smo se v sobah namestili in pripravili za naslednji dan. Po večerji je ob kozarčku žlahtne kapljice  Lojz raztegnil še frajtonarico, ter ob Slovenskih narodnih venčkih privabil na teraso koče tudi ostale planince…
Jasno sobotno jutro je napovedovalo še en čudovit dan. Po zajtrku je skupina nadaljevala pot po markirani, deloma tudi zahtevni poti na vrh 3283 m visokega Petzecka, katerega smo dosegli v dveh urah in pol.
Sledili so stiski rok, požirki domačega, ter slikanje ob zastavi SŽS.
Prelep razgled na sosednji Großglockner, ter ostale bližnje vrhove Visoki tur je pustil svoj čar…Seveda pa nam je iz širne daljave »pomahal« tudi naš  Triglav in dal vedeti, kdo je v naši domovini očak...
Sestop do našega izhodišča oziroma minibusa je potekal po planu…
Ker Mirkove zaloge hrane še niso pošle smo se odločili, da jih dokončno »uničimo«, ter jih v naših želodčkih »transportiramo« v Slovenijo. Sledila je še vožnja do Ljubljane, kjer smo nadaljevali vsak svojo pot proti domu…
Torej čudovita dva dneva z že »uigrano« planinsko druščino…
Leto 2017..???...pustimo se presenetiti, višin dovolj… nekaj takega, da privabimo v naše vrste še kako članico oziroma člana več….
 
Božič Darko
 
oglejte si tudi fotogalerijo (tukaj)
 
Pravno pojasnilo o nadurnem delu
21.01.2017 21:14:54

Spoštovani,

na članskih straneh je objavljeno pravno pojasnilo o nadurnem delu.

 
Izjava Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb Slovenskih železnic
23.06.2016 10:16:58
V povezavi z medijsko odmevnostjo dogodkov, ki so povezani z Luko Koper, se v sredstvih javnega obveščanja pojavljajo trditve, ki škodijo interesom podjetja Slovenske železnice, d.o.o., in posledično zaposlenim v podjetju. V tej luči predstavniki zaposlenih posebej kritično ocenjujemo izjave aktualne predsednice nadzornega sveta Luke Koper, ki v povezavi z ustanovitvijo posebne družbe za izgradnjo drugega tira, ocenjuje ta projekt vlade kot »čisto pranje denarja«. Prav tako je sporna in škodljiva vsebina javnega pisma širšega vodstva Luke Koper, v katerem je, v povezavi z domnevnim ustanavljanjem posebnega holdinga, podana ocena, da se s tem »rešuje druge neučinkovite državne strukture«. Ker smo podobnih izjav iz minulega obdobja že vajeni, ni težko uganiti, koga so imeli avtorji tega pisma v mislih.
 
V luči teh izjav predstavniki zaposlenih odločno zavračamo vse neutemeljene kritike in sporne ocene, ki letijo na račun Slovenskih železnic oz. na račun zaposlenih v podjetju. Zaposleni v sistemu Slovenskih železnic smo v zadnjem obdobju bistveno prispevali k temu, da je podjetje danes uspešna gospodarska družba. Sistem Slovenskih železnic je ob aktivni vlogi zaposlenih prestal zahtevno kadrovsko in poslovno sanacijo in se v tem smislu bistveno izboljšal, saj celotna skupina, ob bistvenemu zmanjševanju zadolženosti, ustvarja dobiček.
 
Kljub domači in tuji konkurenci ohranjamo visok tržni delež pri prevozu tovornih vlakov. Dodana vrednost na zaposlenega se je v zadnjem obdobju bistveno povečala. Ob tem poslovni preobrat Slovenskih železnic ni grajen na zaposlitvenem sistemu, kjer bi večino dela opravili delavci v dvomljivih pogodbenih odnosih z zunanjimi podizvajalci. Poslovni preobrat Slovenskih železnic je grajen na podmeni, da se 7741 zaposlenim v skupini zagotavlja spoštovanje pravic dogovorjenih s kolektivno pogodbo in splošnimi akti. Z vsemi temi rezultati dokazujemo, da je lahko državno podjetje tudi uspešno podjetje, kar Slovenske železnice vsekakor so.
 
Ob tem zagotavljamo visok nivo vzdrževanja in varnosti vodenja prometa na dotrajani javni železniški infrastrukturi in s tem ustrezne pogoje poslovanja celotne logistične dejavnosti v Republiki Sloveniji. Dokaz, da je temu res tako, so aktivnosti, ki so jih v korist celotne logistične dejavnosti v Republiki Sloveniji vodile Slovenske železnice v času naravne katastrofe, ki je bila posledica žledu, kjer smo v letu in pol z velikimi napori pripomogli k odličnim rezultatom celotne logistične verige v Republiki Sloveniji.
 
Zaradi vseh teh dosežkov si diskvalifikacij, ki gredo na račun Slovenskih železnic, ne dovolimo. Bomo pa tako kot do sedaj, tudi v bodoče podpirali vse aktivnosti, ki vodijo k nadaljnji rasti skupine Slovenskih železnic in posledično boljšemu socialnemu in ekonomskemu statusu zaposlenih.
 
In ker je izgradnja drugega tira Koper-Divača eden izmed predpogojev za dosego teh ciljev, bomo tudi v prihodnje podpirali vse aktivnosti, ki vodijo k doseganju teh ciljev, vključno z ustanovitvijo slovenskega logističnega holdinga.
 
V tej luči pozivamo poslovodstvo družbe, da stori vse potrebno za ohranitev dobrega imena družbe in zaščito zaposlenih na Slovenskih železnicah. Pri tem uživa vso našo podporo. 
 
Svet delavcev kapitalsko povezanih družb Slovenskih železnic
predsednik Silvo Berdajs l.r.
 
 
Posebna ponudba za člane
02.03.2016 05:43:30

Spoštovani

V Termah Krka so nam pripravili novo, posebej ugodno ponudbo vstopnic v količinski prodaji, ter ponudbo darilnih bonov wellnes paketov.

Prosimo vas, da si ponudbi ogledate v priponkah:

 
2. tir Koper - Divača; poziv ZDSS - Solidarnost
09.02.2016 13:37:57

Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost je zaskrbljena zaradi "sprenevedanja vlade glede razvoja Luke Koper in celotnega transportnega sistema v državi", zato državljane poziva, da s svojim podpisom podprejo Luko Koper pri zahtevah za nadaljnji razvoj in izgradnjo drugega tira. Prepričani so, da se vlada ne zaveda pomena Luke Koper.

V Solidarnosti že dlje časa spremljamo neodločenost in sprenevedanje vlade glede razvoja Luke Koper in celotnega transportnega sistema. Že nerazumljivo zamujanje oziroma slabo pripravljeno gradivo pri poskusu pridobivanja evropskih sredstev za gradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper je bil eden od nedvoumnih signalov, da se sedanja vlada ne zaveda pomena Luke Koper,” so zapisali v zvezi delavskih sindikatov.

Ugodna geografska lega Slovenije po njihovem mnenju predstavlja njeno primerjalno prednost, ki jo lahko samo z razvitimi, modernimi transportnimi povezavami, temelječimi predvsem na zelenem prometu, izkoristi za svoj gospodarski in splošni družbeni razvoj.

“Če bi slovenska država premogla jasno strategijo z razvitim transportnim sistemom kot glavnim ali enim glavnih strateških področij, potem bi se le težko zgodilo, da bi se Luka Koper znašla pred tako hudimi težavami kot zdaj, ko se sooča celo s poslovnimi izgubami zaradi preobremenjenosti železniške proge,” so prepričani.

Zahtevajo takojšnji začetek aktivnosti in gradnjo dodatnega tira v racionalnejši obliki in z javnim denarjem, kot je praksa v tujini, saj je to za državo najceneje in najhitreje.

Želijo tudi, da se zagotovi vse potrebno za maksimalno izkoriščanje sedanje železniške proge do gradnje dodatnega tira, s čimer se bo preprečilo poslovne izgube v slovenskem gospodarstvu in preusmerjanje tovora na konkurenčne transportne poti.

 
Očetovski dopust - spremembe
14.01.2016 11:24:18

Spoštovani,

na spodnji povezavi se lahko seznanite z dopolnjenim pojasnilom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v zvezi z uveljavitvnijo in koriščenjem pravice do očetovskega dopusta:

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7840/42271bb28e9af2735f7eabcd60f298f1/

 
Zahvala
04.12.2015 11:15:55

Spoštovani člani,

Za nami so volitve v svete delavcev odvisnih družb. Kandidati Sindikata železničarjev Slovenije so, s podporo dveh koalicijskih sindikatov (Sindikata strojevodij Slovenije in Sindikata železniškega transporta Slovenije), kandidirali na štirih listah kandidatov za člane svetov delavcev. Na treh listah in sicer za Svet delavcev Slovenskih železnic, d.o.o., Svet delavcev SŽ – Tovorni promet, d.o.o., in Svet delavcev SŽ – Potniški promet, d.o.o., so bili vsi naši kandidati izvoljeni, s čemer imamo tudi večino članov v teh svetih delavcev.

Na volitvah članov Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., so bili naši kandidati žal neuspešni. Delovanje Sindikata železničarjev Slovenije v SŽ – Infrastruktura, d.o.o., bo v naslednjem štiriletnem obdobju usmerjeno v izboljšanje položaja vseh zaposlenih tako, da nas bo večina prepoznala kot najboljšo izbiro na naslednjih volitvah v Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Sindikat železničarjev Slovenije se iskreno zahvaljuje slehernemu članu Sindikata železničarjev Slovenije, kakor tudi vsem zaposlenim v skupini Slovenske železnice, ki so našim kandidatom namenili svoj glas podpore.

 
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
11.06.2015 07:43:50

Predstavniki Kapitalske družbe (KAD), kateri upravlja s skladom obveznega pokojninskega zavarovanja (ODPZ), so nam predstavili zakonske in izvedbene postopke za uveljavitev pravic iz ODPZ.

Gradiva so objavljena na članskih straneh (delo sindikata/splošno).

 
Velik uspeh KD Godba SŽ
26.05.2015 09:57:50

KD Godba Slovenskih železnic se je iz 35. tekmovanja slovenskih godb v koncertni - najtežji - težavnostni stopnji, ki je bilo 23. in 24. maja 2015 v Mariboru,vrnila z zlato plaketo s posebno pohvalo.

Vse čestitke godbenicam in godbenikom ter seveda dirigentu Franciju Lipovšku.

 
Kolektivno nezgodno zavarovanje
23.01.2015 07:26:54

Spotošovani člani, 

obveščamo vas, daje zaradi spremembe višine DDV, Zavarovalnica Maribor povišala premije kolektivenga nezgodnega zavarovanja, ki ga ima sklenjenga s SŽS. Višje premije so navedene v novi pristopni izjavi, ki je objavljena med poglajvjem obrazci na članskih straneh naše spletne strani.

 
Obvestilo članstvu SŽS
16.10.2014 11:46:17

Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu Slovenskih železniških družb bodo družbe, v katerih so zaposleni delavci, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 5. členu tega Dogovora, pozvale te delavce na informativni razgovor o možnostih upokojitve.

V primeru, da na opravljenem informativnem razgovoru ne boste prejeli zadostnih informacij o ponudbi, oziroma, če obstajajo še kakšne nejasnosti vam pozivamo, da pokličete na sedež Sindikata železničarjev Slovenije (pravna služba), kjer boste lahko prejeli dodatna pojasnila

 

 
Dogovor o ukrepih na področju plač
16.09.2014 07:43:30

Na članskih straneh objavljamo Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu Slovenskih železniških družb, ki so ga socialni partnerji podpisali 12. septembra 2014.

 
Hodoš - Hodoš
29.07.2014 07:12:27

Abraham Boris, član Sindikata železničarjev Slovenije se je odločil za pogumen in drzen projekt. Prehodil bo namreč 213 km dolgo pot med Hodošem na Slovaškem in Hodošem v Sloveniji. Želimo mu čim lepše vreme in čim manj žuljev, poguma pa mu tako ali tako ne manjka.

 
Nova objava
22.07.2014 12:56:37

Spoštovani,

na članskih straneh (predpisi) so objavljeni učni pripomčki (učni načrt, izpitni katalog ter vprašanja in odgovori) za izvršilne železniške delavce.

Vljudno vabljeni 

 
Otroški vrtec Beltinci
24.06.2014 11:33:50

Sindikat železničarjev Slovenije je povabil otroke otroškega Vrtca Beltinci na nepozabno potovanje z vlakom na relaciji Murska sobota - Hodoš in nazaj. Te dni smo prjeli njihovo zahvalo, ki jo v nadaljevnju objavljamo v celoti:

Pozdravljeni,

v imenu staršev, otrok in strokovnih delavk iz vrtca Beltinci, se vam še enkrat najlepše zahvaljujemo, da ste nam omogočili vožnjo z vlakom.

Malčkom bo ostala za vedno v lepem spominu, v priponki pošiljam nekaj fotografij, nekaj iz same vožnje pa pošljem še v prihodnjih dneh.

Hvala,

Ksenija Raščan

fotografije si lahko ogledate tukaj

 
Objava
25.04.2014 12:02:32

Na članskih straneh (delo sindikata/splošno) sta objavlajena dva dokumenta Ekonomsko socialnega sveta RS in sicer Poročilo delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela v letu 2013 ter Učinki pokojninske reforme in nadaljnji koraki.

 
Odstranjevanje posledic naravne katastrofe
11.02.2014 07:42:20

V petek (7.2.2014) smo vsi sindikalni funkcionarji SŽS odšli v Postojno, kjer smo pomagali delavcem, ki so požrtvovalno odstranjevali posledice naravne katastrofe na postajah Pivka, Prestranek, Postojna, Logatec in Borovnica, tako, da smo jim skuhali topel čaj ter pogostili s sendviči. 

Objavljamo tudi zahvale delavcem od:
 
SŽS znova na vrhu Evrope
10.08.2013 20:54:14

Člani sindikata SŽS smo ponovno že skoraj tradicionalno osvojili najvišji vrh Alp, Mont Blanc (4810 m). V prijetni družbi in lepem vremenu smo s skoncentriranimi vdihi in težkimi koraki stopili na vrh, kjer je 5.8.2013, ob 8 uri in 15 minut zaplapolala zastava Sindikata železničarjev Slovenije.

Dekleta in fantje, hvala vam! Vsakemu posebej. Da ste zdržali in vzdržali. Kot vedno - do konca 

 

 
Obvestilo
30.11.2012 11:09:16
na članskih straneh je objavljen nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 
Pohodniške majice in kolesarski dresi
17.05.2011 11:50:20
Spoštovani,
 
članom SŽS omogočamo nakup pohodniške majice SŽS
 (podrobnosti) in kolesarskih dresov (podrobnosti)


 
Novice in dogodki
18.12.2016
Ponovoletni koncert KD Godba Slovenskih železnic
23.06.2016
Izjava Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb Slovenskih železnic
27.09.2014
Dobrodelni koncert KD Godbe SŽ
16.09.2014
Dogovor o ukrepih na področju plač
01.02.2013
Evropske železnice na razpotju: Komisija sprejela predloge za četrti železniški paket
30.11.2012
30.11.2012 - Obvestilo
07.07.2011
Obnovljeni potniški vlak 813/814-130
24.08.2010
24.8.2010 - Vabilo na javni protest
szs
 
Copyright © SŽS 2009 RoLAN hiška